HAKKIMIZDA

Kalite yönetimi

Dentac, tüm üretim aşamalarında toplam kalite felsefesi esas alınarak, aynı kalitede ürün sunmayı garanti etmektedir. Sürekli iyileştirme yaklaşımı esas alınarak tüm süreçlerimizin verimliliğinin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edilecek seviyeye yükseltilmesi kalite yönetim sistemimizin temellerindendir. Şirketimiz kalite yönetim sistemi için gerekli olan prosesleri belirlemiş, bu proseslerin etkin olarak gerçekleştirilmesi için gerekli kriter ve metotları tespit etmiş, gerekli kaynakları sağlamış olup her alanda izleyip ölçmektedir. Bu proseslerin sürekli iyileştirilmesi ve planlanan sonuçlarına ulaşılabilmesi için gerekli faaliyetleri uygulamaktadır.

kalite_2
Kalite Politikası

Kaliteyi temel değer olarak benimseriz. Bu standardımız gereği kalite politamız;

 • Tüm faaliyetlerimizde Kalite Yönetim Sistemi’nin gereklerini yerine getirerek, kalite ve güvenilir hizmet sunmak

 • Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini doğru bir şekilde anlayıp, en etkili şekilde çözüm üreten güvenilir bir firma olmak.

 • Gelişen ve güncel teknolojileri kullanmak ve sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek ürün kalitesini sürekli yükseltmek, satış öncesi ve satış sonrası teknik destek sağlayarak müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak.

 • Sunduğumuz tüm hizmetleri, politikamız doğrultusunda dokümantasyonu öğrenmiş, süreçleri doğru ve etkin bir şekilde yöneten, hedeflerimizi uygulayabilen nitelikli çalışanlarımız ile gerçekleştirmek.

 • Çalışan memnuniyetini ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak için, insan odaklı yaklaşım ile gelişimlerini destekleyen eğitim programları düzenlemek ve sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için gereken kaynakları sağlamak.

 • Verimlilik esasına dayalı olarak, sürekli iyileştirmeyi sürdürülebilir hale getirmek ve tüm süreçlerimizdeki verimliliğimizi uluslararası düzeyde rekabet edilebilecek seviyeye yükseltmek.

 • Politikamız doğrultusunda kalite hedeflerimize ulaşmak için kalite anlayışımızın sürekliliğini sağlayarak içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir firma olmak.

kalte_1
Çevre Politikası

Dentac A.Ş. ve çalışanları olarak,tüm süreçlerimizde ‘’Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Koruma’’ temel ilkeleri doğrultusunda hizmet vermekteyiz. Bu bağlamda aşağıdaki prensiplere bağlılığımızı taahhüt ederiz.;

 • Çevreyi temizlemek yerine kirletmemek düşüncesi ile çevre tahribine neden olan unsurları kontrol altına almak, azaltmak ve önlemek.

 • Çevresel performansımızı ve kalitemizi sürekli iyileştirmek, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve toplumun çevre bilincinin artırılmasına katkıda bulunmak.

 • Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevre etkilerini azaltmak, kontrol altında tutmak. Sürdürülebilir kalkınmayı ve kaynak kullanımını destekleyecek faaliyetlerde bulunmak.

 • Çevresel etkileri değerlendirerek, çevrenin korunmasını sağlamak. Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayarak, biyoçeşitlilik ve ekosistemlerinin korunmasını sağlamak.

 • Çalışanlarımızın çevre bilincini arttırmak ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmaları gerektiğini aşılamak amacıyla eğitimler vermek.

Diğer Belgeler
Tıbbi Cihaz Değişiklik Onay Formu Hemen İndir
Marka Tescil Belgesi Hemen İndir
Marka Tescil Belgesi 2 Hemen İndir